Nieuwe partnerschappen

 

Goed nieuws! Holland Werkt heeft nieuwe overeenkomsten gesloten met verschillende partijen namelijk:

 

Met de firma Vogel B.V is een raamovereenkomst afgesloten voor de levering van betonreparateurs.

Op 5 oktober hebben wij het volgende te horen gekregen dat de registratie van de Nederlandse Uitzendmaatschappij B.V. in het Register Normering Arbeid is gecontinueerd. Van Qualitatis Inspectie B.V. hebben wij vernomen dat Nederlandse Uitzendmaatschappij B.V. voldoet aan de gestelde eisen voor het SNA-Keurmerk. Op dit moment is Nederlandse Uitzendmaatschappij B.V. derhalve opgenomen in het Register Normering Arbeid.

We kijken erg uit naar de samenwerking met de verschillende partijen.