Nominatie Sociaal Maatschappelijk Ondernemen Award Vlaardingen 2012

Onlangs is Holland Werkt genomineerd voor de Sociaal Maatschappelijk Ondernemen Award Vlaardingen 2012. Tijdens het netwerkevenement “Business op het Water” heeft Holland Werkt met trots de tweede prijs in ontvangst mogen nemen. De awards worden uitgereikt door de Gemeente Vlaardingen aan een organisatie die een positieve bijdrage levert aan het begeleiden en/of bieden van werk aan mensen die niet gemakkelijk werk kunnen vinden.

Holland Werkt is een jonge en dynamische uitzendorganisatie die open staat voor mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt. Op deze manier draagt Holland werkt bij aan een beter sociaal milieu in Vlaardingen. Het is onderdeel van het gedachtegoed Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen binnen Holland Werkt. In de korte tijd dat Holland Werkt is gaan samenwerken met Sociale Zaken Vlaardingen heeft de organisatie in 1 maand tijd een voorlichtingsbijeenkomst gehouden, gevolgd door “speeddates” en meer dan 10 mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt aan de gang geholpen.

Holland Werkt biedt onze klanten iets extra’s door deze mensen persoonlijk naar opdrachtgever te brengen, zodat op tijd beginnen gewaarborgd is. De Gemeente Vlaardingen is enthousiast over de behaalde resultaten en volgt onze vorderingen met grote belangstelling. Vooralsnog werken wij zonder subsidies, maar hopen in de toekomst aanspraak te kunnen maken op een subsidie, waardoor het voor bedrijven nog aantrekkelijker is om deze mensen aan een baan te helpen.